Reference

Kácení stromu

V listopadu 2010 jsme provedli rizikové kácení ořechu. Koruna stromu byla v blízkosti vedení vysokého napětí a kmen v těsné blízkosti zahradního přístavku.

Rekonstrukce střechy

V říjnu 2010 byla naší firmou provedena oprava mansardové střechy z důvodu její špatné tepelné izolace. Pro tuto práci jsme využili lešení. Ocelové nosníky krovu nebyly při stavbě vůbec, nebo jen nedostatečně izolovány. Mansardovou část střechy jsme rozebrali a chybějící izolaci doplnili.

Aktuality

thumb_kaceni_stromu_01Proběhlo rizikové kácení stromu v těsné blízkosti vedení vysokého napětí.

Kácení stromů

thumb_kaceniNabízíme rizikové kácení stromů postupným odřezáváním.